Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava kanalizace, stoka A, Š63 - Š67


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Na stávající obecní kanalizaci byly v r.2017 provedeny kamerové prohlídky. Tyto prohlídky prokázaly velice špatný stav většiny kanalizačních stok a kanalizačních šachet. Na mnoha místech vlivem netěsností potrubí a šachet dochází k velmi vysokým nátokům balastních vod, které stékají do ČOV a jsou jednou z velkých příčin špatného čištění odpadních vod. Na základě těchto prohlídek byl zpracován plán oprav šachet a jednotlivých úseků potrubí. Tyto opravy probíhají postupně, po částech jednotlivých stok.
opravovaný úsek ŠA63 až ŠA67
Pozemky dotčené stavbou : 487/2, 483/1, 483/2, 2472, 485/1, 2473/2, 558/2, 558/3, 559/2,
Stávající stoka A je o dimenzi potrubí DN 300. Oprava stoky spočívá ve výměně stávajícího potrubí za nové, PVC Sn8, hrdlový spoj na gumové těsnění. Výměna potrubí bude provedena převážně ve stávající trase kanalizace. V úseku od Š64 až Š67 se předpokládá zavodněné podloží, proto bude v tomto úseku provedena drenáž pod nové potrubí. Tato drenáž bude pod Š64 vyústěna do vodoteče.
Stávající betonové šachty budou odstraněny a nahradí je nové betonové prefabrikované. Budou zachována všechna stávající přípojná místa do kanalizace. Do nové šachty Š63 je napojena stoka A1. V nové Š65 bude provedena odbočka pro ppč.558/2, DN 125.
Pro ocenění opravy stoky A, byl na tento úsek zpracován výkaz výměr. Zhotovitel před započetím opravy kanalizace si nechá vytýčit veškeré inženýrské sítě v místě stavby. Náklady na vytýčení IS budou zahrnuty ve výkazu výměr, NUS – ostatní.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 12.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2021 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.