Veřená zakázka

Oprava hrázky rybníčku Ohrazenice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45247212-9 - Zpevňování hrází
Popis:

Rekonstrukce, oprava a odbahnění malé vodní nádrže v Pardubicích - Ohrazenicích na pozemku parc. č. 24/1, 24/3 a 86/1 k.ú. Ohrazenice. V rámci stavby je navrženo kompletní odbahnění rybníka, dále oprava opevnění břehů nádrže, oprava návodního líce hráze, doplnění úseku břehu nádrže, stavba nového objektu s odpadním potrubím a stabilizací jeho vyústění kamennou dlažbou na vzdušním líci hráze, umístění domečku pro vodní ptactvo na hladině nádrže a doplnění oplocení. V rámci stavby je rovněž navržena revitalizace břehové a doprovodné vegetace – kácení dřevin, odstranění ruderální vegetace a odklizení mrtvého dřeva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.05.2022