Veřená zakázka

Oprava chodníku v ulici Lipová a Zámecká, Stěžery II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Projektová dokumentace řeší opravu stávajících chodníků v obci, podél průtahu silnice II. třídy č. 324 (ul. Lipová) a III. třídy č. 32426 (ul. Zámecká). Z důvodu velké finanční náročnosti byla oprava chodníků rozdělena do tří stavebních na sobě nezávislých objektů.
I. etapa oprav byla již realizována, proto tato výzva řeší pouze etapu č. II., tzn. SO 102 – od křižovatky ul. Lipová a ul. Spojovací po nemovitost č.p. 53. Délka úseku opravy chodníku v objektu SO 102 je 329,21 m. Součástí této etapy je dále SO 401 – Přisvětlení přechodu pro chodce. Přes tento přechod se dostáváme do vyústění ulice Malá Strana, kde se nachází ZOO Park a farmářská prodejna Agrosem.

V návaznosti na I. etapu výstavby chodníků je navržena změna konstrukce chodníků, sjezdů a
změna sanace zemní pláně z důvodu nízkého krytí stávajících sítí technické infrastruktury – kabelového sdělovací vedení firmy CETIN a kabelového vedení nízkého napětí firmy ČEZ Distribuce. Je navržena sanace podloží výměnou nevhodných zemin v tl. 15 cm za hrubé drcené kamenivo frakce 0 – 63 s použitím separační geotextilie 300 g/m2 na parapláni. Tato změna je uvedena v Dodatku č. 1 k výše uvedené projektové dokumentaci.

Dále zastupitelé obce rozhodli, že součástí stavby budou i původně neplánované sjezdy z komunikace II/324 k dotovanému chodníku. K této části je samostatný rozpočet - viz. Příloha č. 4 Výkaz výměr - SO 102 – Chodník ulice Lipová – od ul. Spojovací čp. 53 - samostatné sjezdy mezi komunikací II/324 a chodníkem – mimo dotaci – fakturováno samostatně!

Poskytovatel dotace SFDI dále požadujeme pro plnohodnotné zajištění bezpečnosti a bezbariérového užívání staveb financované akce, provést úpravu předloženého projektového řešení akce: Je-li v projektu použita dlažba se zkosenými hranami, upozorňujeme také na nutnost zajištění funkčního hmatového kontrastu dle NV 163/2002 Sb., v platném znění, a TN TZÚS 12. 03. 04, případně TN TZÚS 12. 03. 06. – viz. Příloha č. 5 Výkaz výměr - ZL01 - Změna dlažby – požadavek SFDI. V dotčených místech musí být použita dlažba bez zkosených hran.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.11.2022