Veřená zakázka

Oprava cesty "k lávce", k. ú. Křížlice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem je obnova komunikace:
Opravovaná komunikace leží na p. p. č. 1523/12, 1523/30, 1523/31, 1523/29, 1523/27, 1523/26, 1523/41, 1523/10, 1523/11, 1523/34, 1523/23, 1523/51, 1523/22, 1523/21 754/2, 753/1, 1523/55, 1523/39, 1523/40, 1523/43, 1523/50, 1523/44, 1523/46, 1523/47, 739/1, 746, 745/3, 1523/45, 1523/16, 1523/20, 733/1, 1523/15, 721/4, 1523/19, 7212/3, 1523/14, 1523/18, 1523/13, 1523/1 v k. ú. Křížlice, obec Jestřabí v Krkonoších, část obce Křížlice, okres Semily, Liberecký kraj.
Během opravy cesty nebude zasahováno do nosných vrstev komunikace ani nebude měněna niveleta komunikace. Stavba zahrnuje úpravu stávajícího podkladu recyklací za studena, vyrovnáním kamenivem ŠD f0/32 mm a zhutněním na potřebnou únosnost. Na připravenou hutněnou vrstvu kameniva bude položen asfaltový koberec ve dvou vrstvách. Finální povrchová úprava koresponduje s charakterem stávajícího povrchu komunikace na výše zmíněných pozemcích v k.ú. Křížlice. Stavba je navržena v kategorii MO1 (3,5/3/30). Po nezbytných úpravách podkladní vrstvy bude položen nový kryt z asfaltového betonu ve dvou vrstvách. Budou upraveny sjezdy z komunikace a nakonec bude proveden obsyp a úprava terénu podél opravené komunikace.
Technické řešení opravy je dáno projektovou dokumentací „OPRAVA CESTY „k lávce“, k. ú. Křížlice“, dokumentace dle přílohy č. 7 vyhl. 146/2008 Sb., k ohlášení stavby, kterou vypracoval Ing. arch. Jaromír Jirouš, 512 42, Poniklá 70, ČKAIT 0501278, datum: 1/2023.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.06.2024