Veřená zakázka

Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Projektová dokumentace řeší dva oddělené stavební celky. Konkrétně se jedná o úseky:
Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)
Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)
Předělem mezi jednotlivými úseky je rekonstruovaný most vedoucí přes Bobří potok k čp. 179, most nebude stavbou dotčen.

Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu)
Předmětem akce je obnova dožitého opevnění, místy v havarijním stavu v délce cca 227 m. Nově je opevnění navrženo ze zdi z lomového kamene na MC, v menší míře je svah opevněn kamennou rovnaninou a železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Ve stísněných úsecích v těsné blízkosti domů je navržena předsazená železobetonová zeď s kamenným obkladem. Součástí je obnova jezu a zajištění migrační propustnosti.

Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie)
Předmětem akce je obnova dožitého opevnění, místy v havarijním stavu v délce cca 255 m. Nově je opevnění navrženo ze zdi z lomového kamene na MC, v menší míře je svah opevněn kamennou rovnaninou a železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Ve stísněných úsecích v těsné blízkosti domů je navržena předsazená železobetonová zeď s kamenným obkladem. Ke stavbě je řešena s městem Verneřice Smlouva o spolupráci a spolufinancování. Smlouva zahrnuje spoluúčast města na rekonstrukci dvou lávek ve vlastnictví města (spolufinancování) a převzetí zábradlí. Město schválilo technické řešení rekonstrukce lávek. Náklady na lávky jsou součástí celkových nákladů stavby.

Před stavbou bude provedeno kácení stromů, keřů a náletových porostů, které představují překážku v přístupu nebo jsou v kolizi se stavbou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.02.2023