Veřená zakázka

Okolí kostela sv. Ducha - PD

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívajících v provedení projekčních prací a souvisejících činností, a to v návaznosti na návrh účastníka podaný v soutěži o návrh vyhlášené Statutárním městem Ostrava pod názvem „Předprostor kostela sv. Ducha“. Jedná se o: a) FS 1+2 Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt, včetně dopracování návrhu stavby (studie stavby). b) FS 3+4 Dokumentace pro společné územní a stavební řízení. c) FS 5 Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů. d) FS 6 Autorský dozor. e) FS 7 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. a dále služeb a speciálních odborných činností spojených s plněním veřejné zakázky jako jsou obstaravatelská (inženýrská) činnost, součinnost se zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání. Minimální rozsah předmětu plnění v rámci uvedených fází služeb je dán přílohou soutěžních podmínek P22 Vzor smlouvy o dílo s vymezením minimálního rozsahu plnění z následné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.01.1970