Veřená zakázka

PD, vč. AD a GTP pro cestu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zajištění vypracování projektové dokumentace, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“), včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby polní cesty VPC1 + interakční prvek IP1 na p.p.č.1045 LV 1 (Město Teplá) v k.ú. Mrázov, která bude sloužit pro přístup na pozemky a zlepšení propustnosti agrární krajiny a zajištění komfortnějšího pohybu v daném terénu pro zemědělskou techniku, pro pěší a ostatní dopravu.

Délka cesty VPC 1N: 700 m, kategorie: Pv 4,0/20, konstrukce: zpevněná s doporučeným štěrkovým povrchem, popis odvodnění: přelivná cesta s podélným vsakovacím pasem s výplní drenážního kameniva. Budou navrženy 2 výhybny ve střední trase v délce 20 metrů, součástí zakázky je kácení mimolesní zeleně.
Podél PC v části úseku trasy (km 0,120 – 0,500) je navržena doprovodná zeleň po pravé straně cesty.

Výsledkem VZMR bude uzavření 2 smluv o dílo (PD a AD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.03.2023