Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Odvoz a odstraňování odpadů kategorie "N" a "O


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Odvoz a odstraňování odpadů kategorie "N" a "O" u Vojenského útvaru 4854 Lipník nad Bečvou dle přílohy č. 1 smluvního vzoru. Smluvní vzor bude účastníkem vyplněn (červeně zvýrazněný text a žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce jako návrh Smlouvy o dílo. Dále zadavatel požaduje vyplnit přílohu č. 2 Cenová nabídka účastníka, na základě které získá cenovou nabídku pro předpokládané množství odvezeného odpadu po dobu trvání smluvního vztahu (kritérium č. 1 nabídková cena). V příloze č. 2 účastník vyplní pouze žlutě zvýrazněná pole, tabulka mu cenovou nabídku propočítá na základě zakomponovaného vzorce. Uvedený předpokládaný počet odstraněného odpadu nezakládá zadavateli povinnost splnit tento rozsah v plném rozsahu, reálný počet odstraněného odpadu se bude vyvíjet od aktuálních potřeb zadavatele a může být nižší i vyšší. Smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu, který je u této zakázky stanoven ve výši 160.000,- Kč. Dále zadavatel požaduje doložení potřebných dokladů pro splnění zakázky v daném rozsahu uvedeném dále v zadávací dokumentaci. Místo plnění bude na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje dle čl. 4.2 a 4.3 smluvního vzoru.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.03.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.