Veřená zakázka

Odstranění nehodové lokality – II/303 Náchod

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality – II/303 Náchod“.

Jedná se o silnici II/303, která tvoří spojnici mezi Náchodem a Broumovem. Inkriminovaný úsek je v ulici Broumovská, a to od křižovatky s ulicí Kladská až po sjezd k celnímu úřadu. Jde o směrový oblouk s úhlem téměř 90°. Silnice je dvoupruhová a nejvyšší dovolená rychlost je 50 km/h. Před sjezdem k celnímu úřadu je odbočovací pruh pro pravé odbočení. Tento úsek je veden ve statistice dopravních nehod jako „nebezpečné místo“.

Navržená opatření vycházejí z doporučení po konzultaci Královéhradeckého kraje a SFDI. Tato opatření jsou následující:

Provedení mikrokoberce a Rocbindy.
Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávávajících obrusných vrstev v tloušťce cca 10 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Budou položeny asfaltové podkladní vrstvy mikrokoberec a Rocbinda.

Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu.

Doplnění dopravního značení V 18.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na identifikovaná rizika a předejít tak vzniku dopravní nehody.

Kombinace těchto dvou dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v intravilánu a je zde veden chodník, tak i dopad na chodce v tomto úseku povede ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Ostatní požadavky:
Dílo bude realizováno po polovinách. Doprava bude řízena semafory nebo pracovníky stavby.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro zadání stavby, stupeň PD DZS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, datum zpracování 6/2021, číslo zakázky 38/21.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2022