Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy - I. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních prací v rámci realizace I. etapy odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace (SC) KT DN300 v dl. 216,50m, uklidňovací trasy (SC1) KT DN300 dl. 10,0m a 5 ks kanalizačních přípojek PVC DN150 vyvedených na hranici veřejného prostranství v celkové délce 26,0m. Trasa je patrná ze situace (součást příl. č. 3). Jedná se o gravitační stoku z kameninového potrubí KT DN300 v dl. 216,50m. Výše popsané dílo bude provedeno způsobem a v rozsahu dle dokumentace pro zadání a provedení stavby autora Ing. Zuzany Neumannové z února 2018 a slepého položkového rozpočtu, které jsou přílohami č. 3 a 4 této zadávací dokumentace. Stavba začne ve staničení SC-Š1 km0,000 napojením na stávající kanalizaci BE300 v ulici ul. U Školky. V místě napojení bude vysazena nová revizní šachta. Trasa kanalizace bude vedena do ulice Přemyslovská, kde bude ve staničení SC-Š2 km0,02050 osazena revizní šachta a dále bude vedena v ose jízdního pruhu asfaltové komunikace do staničení SC-Š3 km0,06850, kde bude osazena revizní šachta a do šachty bude zleva napojena uklidňovací trasa SC1. Trasa kanalizace pokračuje do staničení SC-Š4 km 0,11850, dále do staničení SC-Š5 km0,15830, kde budou osazeny revizní šachty. Trasa kanalizace pokračuje do staničení SC-Š6 km0,20830, kde bude osazena revizní šachta a trasa odbočí vlevo do ul. Za Cihelnou, kde bude ve staničení SC-Š7 km0,21650 osazena revizní šachta a stoka SC bude v I. etapě ukončena. Průběh uklidňovací trasy je patrný ze situace (součást příl. č. 3). Jedná se o gravitační stoku z kameninového potrubí KT DN300 dl. 10,0m. Stavba začne napojením zleva do vysazené revizní šachty ve staničení SC-Š3 v ul. Přemyslovská. Trasa bude vedená v místní asfaltové komunikaci do uklidňovací šachty SC1-Š3A. Do uklidňovací šachty bude dle požadavku provozovatele přepojen kanalizační výtlak z ČSOV Přemyslovská.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 06.03.2020 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.