Veřená zakázka

Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích 2022

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
90000000-7 - Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v odčerpání a likvidaci skládkové vody ze skládky ve Šlapanicích. Účelem odčerpání a likvidace skládkové vody ze skládky je odstranění skládkové vody ze skládkového tělesa a zamezení jejímu negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí v okolí skládky, a to v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, případně ČSN a ČSN EN. Čerpání skládkové vody bude provedeno v prostoru skládky ve Šlapanicích na ul. Zemědělská z odběrného místa ST1. Množství, charakter, složení a další podrobnosti týkající se skládkové vody jsou popsány a uvedeny ve zprávě o monitorování kvality podzemních, povrchových a průsakových (skládkových) vod z 04/2022, jejíž součástí jsou protokoly o zkoušce vod a protokoly o odběru. Likvidace skládkové vody bude provedena v odpovídajícím, k tomu určeném zařízení s ohledem na množství, charakter, složení a další podrobnosti týkající se skládkové vody. Dodavatel musí v této souvislosti (přímo či prostřednictvím jiné osoby) disponovat příslušnými oprávněními a povoleními v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, případně ČSN a ČSN EN.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022