Veřená zakázka

Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou IV.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Účetnictví a audit
CPV kódy:
79212100-4 - Provádění finanční kontroly
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky na dobu určitou, a to s jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „účastník“), jakožto vybraným dodavatelem (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy bude poskytování odborných služeb v oblasti provádění veřejnosprávních kontrol na místě, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), resp. dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), a to zejména se zaměřením na účetnictví, veřejné zakázky apod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022