Veřená zakázka

Obráběcí centra Forcon solution

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42612000-9 - Obráběcí centra
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nových CNC obráběcích center, která jsou popsána minimálně požadovanou technickou specifikací, jenž tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Předmět zakázky je členěn na 2 dílčí části (z pohledu definice dle PpVD se jedná o 2 dílčí plnění), které tvoří samostatné celky:
1. Dílčí část: CNC obráběcí centra:
3-ose CNC obráběcí centrum 12000 (2 ks)
5-ose CNC obráběcí centrum 15000 (1 ks)
5-ose CNC obráběcí centrum 12000 (1 ks)
2. Dílčí část: 5-ose CNC obráběcí centrum 1000 (1 ks)
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.04.2024