Veřená zakázka

Obnova vodní nádrže na pozemku p.č. 552 K.Ú. SKLÁŘE

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Předmět plnění veřejné zakázky je rekonstrukce vodní plochy v podobě vodní nádrže, která bude především zastávat funkci vodohospodářskou a protipožární.
Nádrž bude sloužit k zadržování vody v krajině a jako zásobárna požární vody pro své okolí. Realizací dojde k minimalizování přímého odtoku vody z povodí např. při povodních nebo při odtoku vody ze sněhu.
Součástí předmětu plnění je také výstavba odkalovacího potrubí na přívodu surové vody od prameniště v celkové délce 53,35 metru. Potrubí bude v případě potřeby odkalení řadu odvádět vodu do blízké malé vodní nádrže na p.č. 552. Výstavbou tohoto potrubí se přispěje ke zvýšení spolehlivosti celého vodovodního systému ve vesnici.
Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Projektové dokumentace včetně výkazů výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.12.2021