Veřená zakázka

Obnova štoly pod komunikací v Polici nad Metují

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

Akce řeší společnou realizaci dvou projektů rozdělených do dvou projektových dokumentací a dvou samostatných stavebních řízení, a to z důvodu společné uzavírky komunikace a jednotné opravy dlážděného povrchu komunikace. První projekt řeší obnovu barokní štoly v místě křížení s komunikací III. třídy (III/30319). Jedná se o demolici stávající části štoly pod komunikací. Dále bude vybouraná část štoly obnovena rámovými prefabrikovanými dílci a dvěma šachtami. Povrch komunikace vč. chodníků bude uveden do původního stavu. Důvodem obnovy štoly je špatný stavebně-technický stav především v místě havarované ocelové trouby. V roce 2019 byl proveden speleologický průzkum stavu štoly, který prokázal neprůchodnost štoly. Havarijní stav štoly významně zhoršuje odtokové poměry v daném místě, což způsobuje především zvýšení hladiny spodní vody a působení tlakového proudění vody pod základy budovy kláštera. Tlak vzduté vody negativně působí na základy budovy i těleso komunikace III/30319. Poloha stavby je navržena v prostoru křížení barokní štoly a komunikace III/30319, v blízkosti kláštera Benediktinů v Polici nad Metují. Poloha a rozsah stavby maximálně zohledňuje stávající uspořádání komunikace a navazujícího terénu. Druhý projekt řeší přípojku splaškové kanalizace. Etapa 1 řeší úsek od SŠ1 v délce 12,6 m až na pozemek p.p.č. 86/1. Potrubí přípojky splaškové kanalizace bude ukončeno a zaslepeno cca 1,0 m na pozemku p.p.č. 86/1. Šachta Š1 není součástí etapy 1. Bližší informace uvedeny v projektových dokumentacích.

V rámci provádění díla proběhne dočasné zaslepení a přerušení plynovodu v komunikaci.

O uzavírku požádá a provede ji zadavatel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.07.2021