Veřená zakázka

Obec Horoměřice - dostavba objektů školských zařízení – II etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stavba je situována na místě stávající školní jídelny s kuchyní s nedostatečnou kapacitou, vstupní části mateřské školy a garáže. Tyto objekty budou před zahájením stavby odstraněny. Přístavba o půdorysných rozměrech cca 46*17 m, má 3NP a 1PP a navazuje komunikačně na stávající budovu. Je navržena jako funkční celek pro druhý stupeň základní školy. Má 4 kmenové učebny, 4 odborné a 2 jazykové učebny včetně kabinetů pro učitele. V přízemí je navržena jídelna s výdejem dovážených jídel pro celou školu. Hlavní vstup pro žáky 2. stupně je do suterénu, kde jsou navrženy šatny. Dále v suterénu je počítačová a výtvarná učebna a technické zázemí – strojovna vzduchotechniky a místnost s plynovými kotli. Stavební jáma je z prostorových důvodů z větší části pažená, okolní nepodsklepené budovy budou muset být staticky podchyceny. Objekt bude založen na železobetonové základové desce. Podzemní podlaží bude mít veškeré obvodové a nosné stěny ze železobetonu. Nadzemní podlaží jsou zděná z cihelných tvarovek tl.240 P+D. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické tl. 250mm. Vnitřní schodiště jsou železobetonová. Výtah - elektrický lanový, bez strojovny, nosnost 630kg / 8osob, s plynulou regulací a frekvenčním měničem, 4 stanice, rychlost zdvihu 1m/s. Střecha je jednoplášťová plochá nad stropní železobetonovou deskou 3NP. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací na bázi minerální vaty. Okna plastová, vstupní dveře a vnitřní prosklené stěny budou hliníkové. Zasklení u hlavního schodiště je z dvojitého zasklení profilovým sklem. Předmět zadání zahrnuje stavební práce a související dodávky, včetně kompletního vybavení interiéru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.07.2015