Veřená zakázka

Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici Lidické nábřeží v Sokolově. Podél komunikace jsou navržena podélná a kolmá parkovací stání, která se snaží maximálně zachovat stávající stav. Nově je řešena jedna parkovací plocha mezi bytovými domy. Stávající chodník, který lemuje komunikaci, zůstane zachován, úpravy budou v místech vjezdů na nové parkovací plochy a v místech snížení, kde budou doplněny prvky splňující požadavky na bezbariérové užívání staveb. Po levé straně komunikace dojde k napojení na stávající zpevněné plochy, které jsou převážně v osobním vlastnictví, zde bude provedeno přeskládání a doplnění stávající dlažby nebo úprava zeleně. Na konci trasy je navržena úprava stávajícího chodníku, který vede na náměstí. V ulici vzniknou nové dešťové kanalizace DK 1 - DN300 a DK 2 – DN500, které budou napojeny do řeky Ohře. Dále vznikne nová dešťová kanalizace DK 3 – DN300, která bude napojena na DK 2. Tím budou svedeny dešťové vody z rekonstruované části ulice Lidické nábřeží

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022