Veřená zakázka

NZM Praha – rekonstrukce multifunkčního sálu, 2.etapa – realizace

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce multifunkčního sálu ( dále jen „ML sál“) v 1. NP východního křídla budovy NZM pobočka Praha, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7- Holešovice (dále „MF sál“).
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v projektové dokumentaci zpracované firmou ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl, IČO: 159 39 006, se sídlem K Noskovně 148, Praha 6, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Popis řešení
a) Stávající stav:
V Roce 2022-2023 probíhala rekonstrukce MF sálu včetně navazujících částí objektu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nebyl schopen dostát svým závazkům daných smlouvou o dílo, byla tato vypovězena a stavba nebyla dokončena v rozsahu daném projektovou dokumentací. V MF sále tak byly provedeny dílčí části rekonstrukce prostoru spočívající v provedení SDK podhledů a příček, mobilních příček, částečné rekonstrukce dřevěné podlahy a úpravy textilních žaluzií. Dále pak byly provedeny úplné nebo dílčí rozvody silnoproudých a slaboproudých elektroinstalcí a AV technikyVětšina rozvodů je bez osazených koncových prvků. Rozvody EPS, VZT a úprava OS byly provedeny v úplném rozsahu.
b) Navržené úpravy za účelem dokončení rekonstrukce ML sálu:
Architektonicko - stavební řešení:
- Dokončení stavebních úprav kavárny podle požadavku investora a doplnění „kuchyňské linky“ do předsálí ML sálů.
- Dokončení stavebních úprav podlahy, systému otvírání oken, osazení automatických okenních rolet, kontrola a doplnění protipožárních opatření (ucpávky, uzávěry apod.) a ostatní dokončující práce.
Akustická opatření:
- Doplnění prostorových prvků pro zajištění odpovídající akustiky v sále. Jedná se o doplnění stropních akustických zavěšených prvků a akustických obkladů stěn.
ZTI:
- Úprava rozvodů v kavárně a napojení „kuchyňské linky“ v předsálí.
Silnoproud:
- Úprava rozvodů v kavárně a dokončení instalace v ML sále. Doplnění ovládacích DALI prvků, kompletace koncových zařízení a osvětlení, kontrola kabelových tras a označení vedení.
Slaboproud:
- Úprava rozvodů v kavárně, kompletace koncových a aktivních prvků, výměna nevyhovujících zařízení, úprava kabelových tras a označení vedení.
Audio a videotechnika:
- Přesunutí osazeného projektoru a plátna v sále, oživení instalovaných obrazovek, úprava rozvodů a doplnění koncových a ovládacích prvků.

NIPEZ:
45000000-7 Stavební práce
45220000-5 Konstrukční a stavební práce
45310000-3 Elektroinstalační práce
32321200-1 Audiovizuální přístroje

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024