Veřená zakázka

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy v Chabrovicích

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci objektu bývalé školy. Rozsah stavebních prací stanovuje projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná pod názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 20 Chabrovice“ vypracovaná společností TA3 Projekt, architektonická a projekční kancelář, 9. května 678, 390 02 Tábor, IČO: 72151897. V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze číslo 2 a v Příloze číslo 3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.07.2024