Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Novostavba chodníku a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov“. Stavební práce jsou rozdělené na tři etapy:
První etapa řeší novostavbu dvou samostatných chodníků v obci Šebetov v úseku směr Vanovice, a v lokalitě „Kapouňata“.
Druhá etapa řeší úpravu hlavní křižovatky v Šebetově, jedná se o úpravu stávajících autobusových zastávek, řešení přecházení chodců, oprava chodníků, realizace parkovacích ploch pro cestující, jež musejí k autobusovým spojům dojíždět a úpravě vodorovného dopravního značení.
Třetí etapa řeší opravu vodovodu a kanalizace pod hlavní křižovatkou v obci Šebetov, která je předmětem plnění druhé etapy
Zadavatel všech předmětných akcí bude koordinovat postup realizace díla tak, aby postup prací byl maximálně efektivní a technologicky správný. Vybraný dodavatel je v této souvislosti povinen akceptovat pokyny zadavatele, případně technického dozoru stavebníka spojené s nutností koordinace všech tří akcí.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Josefem Novákem, J. Haška 6, 679 61 Letovice, IČ:03123154 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 03.03.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.