Veřená zakázka

Nové přechody na sil. II/290 v ul. Jizerská, Hejnice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
31520000-7 - Lampy a svítidla,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233144-0 - Výstavba přechodů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je umístěni dvojice nových přechodů přes silnici II/290 v Hejnicích včetně úpravy osvětleni v předmětném úseku.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena především úprava, resp. kompletní výměna silničních obrubníků včetně výškové úpravy nášlapů od vozovky, nové vysazené plochy, dále bude stavba obsahovat doplněni bezbariérových prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., předláždění chodníků včetně plné konstrukce a nove dlažby, opravu krajské silnice a úpravu dopravního značeni. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby.
Přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětleni je součástí samostatného objektu SO 401)
Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků SFDI

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.02.2024