Veřená zakázka

Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II.etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45213310-9 - Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě,
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233144-0 - Výstavba přechodů,
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavba návazností (II.etapa) na zrealizovanou cyklostezku z Poličky do Masokombinátu (I.etapa).
Stavba je umístěna na silnici I/34 a je rozdělena na dvě části:
část Polička:
• přechod pro chodce včetně osvětlení
• úprava zastávky BUS
• vjezdová brána – dělící ostrůvek
část Masokombinát:
• místo pro přecházení včetně osvětlení
• úprava zastávek BUS


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II.etapa“, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy, IČO: 02420414 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 24.2.2023, č.j.: MP/05206/2023,
• společné stavební povolení (část Polička) ze dne 10.5.2021, č.j.: MP/11521/2021/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
• společné stavební povolení (část Masokombinát) ze dne 14.12.2020, č.j.: MP/31234/2020/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
• prodloužení společného stavebního povolení (část Masokombinát) ze dne 19.8.2022, č.j.:MP/20510/2022/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
• vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.02.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.03.2023