Veřená zakázka

NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2023-003943
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212350-4 - Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
Popis:

Jedná se o první etapu obnovy sýpky. V rámci první etapy oprav a obnovy objektu sýpky bude provedena generální oprava střešního pláště, opraven havarijní stav konstrukce krovu nad severním i jižním křídlem. Je navržena náhrada dožilé taškové krytiny za pálenou prejzovou krytinu kladenou do pokrývačské malty, a to na obou křídlech sýpky. .Vzhledem k masivnímu napadení převládající většiny dřevěných konstrukcí dřevokaznými škůdci budou provedeny rozsáhlé opravy dřevěných trámových stropů obou křídel sýpky, včetně dřevěných fošnových podlah. Dále v rámci rekonstrukce dojde k opravě kamenného vstupního schodiště do sýpky - sanaci havárií této konstrukce, zaizolování vstupní podesty, sanaci havárií klenutých prostor pod schodištěm, opravám vybraných částí suterénu/sklepů sýpky. Další ucelenou částí jsou opravy a obnova vnějších fasád věže sýpky včetně původní doložené barevnosti. Blíže viz. zadávací dokumentace a její přílohy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.02.2023