Veřená zakázka

NKP klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212350-4 - Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nového návštěvnického centra pro návštěvníky areálu NKP Klášter Plasy spravovaného Národním památkovým ústavem a vybudování nového sociálního zařízení pro návštěvníky objektu v části hospodářských budov. V objektu čp. 3 bude vybudováno nové návštěvnické centrum umístěné při vstupu do areálu v blízkosti kapacitních parkovišť. Vhodně situovaná pokladna umožní reorganizaci návštěvnického provozu a kompletní odbavení skupin návštěvníků. Zároveň je cílem vybodovat kapacitní sociální zařízení, které je stavebně a komunikačně propojené s pokladnou v návštěvním centru a umožňuje také výstup do plochy bývalé konventní zahrady. Spolu s obnovou a změnou využití čp. 3 dojde k realizaci I. etapy obnovy infrastruktury - rekonstrukci poškozených historických štol, které odvádějí dešťovou vodu, rekonstrukci ČOV, jejíž zařízení je na hranici životnosti a je zdrojem znečištění (vzorky odpadních vod opakovaně nesplňují přípustné limity). Dále je v první etapě rekonstrukce inženýrských sítí plánováno napojení čp. 3 na areálovou kanalizaci, na vodovod, sítě NN a slaboproudu. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.02.2021