Veřená zakázka

Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
42959000-3 - Myčky nádobí jiné než pro domácnost
Popis:

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění nové elektrické pásové tabletové myčky (dále jen „zboží“) pro stravovací provoz nemocnice. Zadavatel požaduje zboží dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Veškeré dodávky musí splňovat platné české normy, atesty a právní předpisy.
Nedílnou součástí předmětu zakázky je:
- demontáž a rozebrání původní myčky včetně přesunu na předem určené místo v rámci areálu nemocnice,
- doprava nové myčky na místo instalace,
- instalace a zprovoznění nové myčky osobou pověřenou výrobcem/proškoleným technikem u výrobce,
- napojení zařízení na připravenou přípojku pitné vody a odpadů,
- likvidace stávající přípojky páry v nezbytně nutném rozsahu pro montáž nové myčky,
- zaškolení obsluhy proškoleným technikem v rozsahu 2 pracovních směn,
- předání návodů k použití a dokladů v českém jazyce (1x tištěný, 1x na CD nebo flash paměti, formát doc, pdf), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu,
- montáž a zprovoznění bez přerušení provozu kuchyně.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2024