Veřená zakázka

Nemocnice TGM Hodonín, p.o. - Rekonstrukce kotelny PK1 - Havárie

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu kotelny Zadavatele. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v přiložené projektové dokumentaci a navazujících slepých rozpočtech.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na povahu zadavatele musí být odstávka provozu zdroje tepla maximálně 24 hodin.

Zadavatel dále upozorňuje, že předmětem veřejné zakázky jsou pouze uvedené stavební práce definované v příloze Příloha č. 2 Projektové dokumentaci a vč. výkazu výměr. Elektroinstalační práce a vystrojení MaR bude zadavatel zajišťovat ve své vlastní režii za plné součinnosti se zhotovitelem díla.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

Podkladem pro plnění veřejné zakázky je projektová dokumentace, jež byla zpracována Ing. Jaroslavem Tvrdoňem a Ing. Martinem Řezníčkem, TRASKO Projekce, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.05.2024