Veřená zakázka

PS 0630 - Oprava omítek, střechy, okapního chodníku, odvodnění

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o následující stavební opravy: Popis exteriéru • Odstranění okapního chodníku včetně podkladních vrstev a provedení nového okapního chodníku; • Odstranění stávajícího rigolu včetně podloží a provedení nového spádovaného rigolu; • Oprava svislé izolace a doplnění degradovaných omítek včetně celkového sjednocení fasády; • Oprava podbití včetně podkladního roštu; • Přesazení stávajících spodních betonových odvětrávacích komponentů; • Výměna odvodňovacího okapního systému včetně kanalizace; • Výměna plechové střešní krytiny včetně laťování a podkladní asfaltové vrstvy; • Výměna hřebenových podpěr hromosvodu včetně překotvení uložení hromosvodu na stěnách; • Odvoz suti na recyklační skládku včetně poplatku za skládku; • Vyčištění přilehlých odvodňovacích rigolů a propustku; • Úklid prostor dotčených stavbou. Popis interiéru • Spádový beton ve vjezdech bude nahrazen novým betonem; • Oprava svislé izolace a doplnění degradovaných omítek, výmalba; • Výměna podhledu včetně podkladového roštu; • Demontáž a zpětná montáž zařízení a rozvodů EPS a EZS včetně funkční zkoušky; • Úklid prostor dotčených stavbou. • Demontáž a zpětnou montáž zařízení a rozvodů EPS a EZS je možné provádět pouze firmou TRADE FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, která má uzavřenou smlouvu na provoz zařízení EPS a EZS (TSZS č.092600451).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024