Veřená zakázka

Nemocnice Havířov - ČOV

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232420-2 - Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové tlakové kanalizace včetně nové čerpací stanice a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod (dále je „ČOV“) při rozdělení odpadních vod odváděných z nemocnice na infekční a neinfekční. Infekční vody z infekčního pavilonu budou svedeny do stávajícího areálu ČOV, kde budou mechanicky předčištěny a desinfikovány. Ostatní neinfekční vody budou svedeny do veřejné kanalizace. V místě napojení na veřejnou kanalizaci bude vybudována přepojovací komora, která umožní v případě potřeby převedení veškerých odpadních vod na stávající ČOV nemocnice. Zde je navržena rekonstrukce mechanického stupně a následná desinfekce. Desinfikované vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Součástí stavby je rovněž sanace areálu ČOV nemocnice spočívající v demolici nepotřebných objektů a technologie a rekonstrukci oplocení, venkovního osvětlení a zpevněných ploch. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2022