Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova Zdice – výběr zhotovitele projektové dokumentace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro projekt s názvem: Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova Zdice, jejíž nedílnou součástí budou všechny potřebné profese a dále inženýrské sítě (vodovodní, kanalizační, plynová a elektro přípojka), zařízení interiéru. Předmětem plnění je: A. Projektová dokumentace pro nástavbu tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova Zdice, která bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 8 této vyhlášky za účelem vydání společného povolení (dále jen „DSP“). Součástí projektové dokumentace bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a technických podmínek; B. Zajištění komplexních inženýrských služeb nezbytných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení věcně a místně příslušným stavebním úřadem; vypracování všech studií a průzkumů potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. C. Projektová dokumentace pro provádění nástavby tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova Zdice (DPS) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a prováděcím právním předpisem k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických podmínek v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. D. Poskytování součinnosti při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace – projektová dokumentace a výkaz výměr v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele a účast na jednání hodnotící komise.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 13.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.