Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a ekonomického hodnocení (EH) dle Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, na stavbu „Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně vypracování žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům. Dále je součástí zakázky výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Předmětem zadání je dále zpracování Doprovodné dokumentace, která bude obsahovat informace o navrženém konstrukčním systému, finanční rozvahu a prokázání variability systému v průběhu životnosti stavby.
Účelem stavby je náprava nevyhovujícího stavebně technického a provozního stavu výpravní budovy v ŽST Řetenice. V rámci stavby bude na místě stávající výpravní budovy vybudována nová budova odpovídající dimenzím a vybavení pro cestující a složky Správy železnic, státní organizace. Její konstrukční systém bude modulární a bude založen na bázi kontejnerových staveb a bude umožňovat operativní rozšiřování anebo zmenšování budovy manipulací s jednotlivými moduly.
Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.