Veřená zakázka

Nákup svítilen a montážních lamp

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
31521330-6 - Nabíjející přenosná elektrická svítidla
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je Nákup svítilen a montážních lamp. Účelem nákupu svítilen je zabezpečení dozorčí a strážní služby při plnění činnosti při snížených světelných podmínkách u 71. mechanizovaného praporu. Účelem nákupu montážních lamp pro údržbu a opravu techniky (v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §2, odst. 1b, Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů §101 odst.1, §102 a §248 odst.1, Nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. Hlava II, §45 odst. 1-10, §45a a §55 odst. 3, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. odst. 9.3 a ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory, ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory) ve vnitřních prostorech pracovišť, venkovních prostorech a uvnitř techniky. Obměna a doplnění svítidel a montážních lamp, které jsou nefunkční nebo neprošly elektrickou revizí dle ČSN 33 1600 ed.2. Nákup majetku je v souladu s plánem činnosti a přípravy ÚU AČR NRF 2019-2021 a plánem činnosti praporu na tento rok a s předpokladem plnění úkolů v dalších létech. Při nerealizaci nákupu nebude dodržena bezpečnost při práci a útvar nebude schopen adekvátně plnit úkoly spojené s použitím nakupovaného majetku a nebude zabezpečeno osvětlení v souladu s platnými zákony, nařízeními vlády a ČSN.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.06.2021