Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nákup svítilen pro zabezpečení útvarové směny


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je pořízení materiálu, kterým se pro účely této VZMR rozumí "Nákup svítilen pro zabezpečení útvarové směny" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. VZMR bude provedena jednorázovým způsobem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění v červeně vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení do el. nástroje jako součást nabídky (ve formátu pdf i v původním formátu souboru). Součástí návrhu smlouvy je "Specifikace", zadavatel požaduje její vyplnění v červeně vyznačených místech a poté vypočtenou výslednou cenu za pořízení materiálu této veřejné zakázky zadejte přesně bez zaokrouhlování do el. nástroje jako nabídku. Z důvodu objektivního hodnocení požadujeme NÁZEV, OBRÁZEK nebo ODKAZ NA PLATNÉ WWW.STRÁNKY vámi nabízeného sortimentu. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší než 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 3 měsíců; c) Čestné prohlášení k základní způsobilosti, ne starší než 3 měsíců. Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka bude vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním do místa plnění - t.j. VÚ 662401 Olomouc (DPH, dopravu do místa určení, atd.). Další náklady nebudou připuštěny. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.02.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.