Veřená zakázka

Nákup standardů pro stanovení mastných kyselin metodou GC-FID pro odbor laboratorní diagnostiky u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Ostatní
CPV kódy:
24311410-4 - Anorganické kyseliny
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na nákup standardů pro stanovení mastných kyselin metodou GC-FID pro odbor laboratorní diagnostiky u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín. Nákup materiálu bude proveden podle požadavků zadavatele na základě uzavřené jednorázové kupní smlouvy (KS) s vítězným uchazečem VZMR. Seznam požadovaného materiálu pro zacenění je uveden v příloze č. 2-Cenová nabídka-zacenění. Požadavek: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst. 1, odst. 2 pís. a). výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. U §77 pokud nebudou uvedeny požadované písmena z daných odstavců – viz. uvedeno výše (§ 77 odst.1, odst. 2 pís. a), může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh kupní smlouvy, kterou elektronicky podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Je-li účastník VZMR výhradním dodavatelem požadovaného materiálu pro ČR, předloží v přílohové části Čestné prohlášení o zplnomocnění k zastupování a distribuci dané společnosti pro ČR s vyjádřením, že je jediný zástupcem pověřeným touto činností pro ČR v roce 2022. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Doba a místo plnění Plnění bude provedeno po podpisu kupní smlouvy poslední ze smluvních stran podle požadavků zadavatele. Místo plnění je Vojenský veterinární ústav Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.05.2022