Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nákup osobních ochranných prostředků – respirátory FFP2 a FFP3 – 2020


Kategorie

Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky „Nákup osobních ochranných prostředků – respirátory FFP2 a FFP3 – 2020“ (dále též „VZ“) je dodávka osobních ochranných prostředků v rozsahu specifikovaném ZD, a to 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části.
Část 1 veřejné zakázky - Nákup OOP – respirátory FFP2
Část 2 veřejné zakázky - Nákup OOP – respirátory FFP3
Předmět plnění zahrnuje dodávku osobních ochranných prostředků (dále též „OOP“) s požadovanými technickými parametry do místa určení, a to do nemocnice v Karlových Varech a do nemocnice v Chebu. Výše uvedené množství jednotlivých OOP je předpokládané orientační množství po dobu plnění VZ a nemusí být ze strany zadavatele objednáno. Konečné množství se bude odvíjet od skutečné potřeby zadavatele. Zadavatel si na základě Rámcové kupní smlouvy vyhrazuje právo objednávat OOP v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám.
Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek, kdy bude stanoven konkrétní počet jednotlivých OOP a upřesněno místo plnění – dodání.
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vyhrazená změna závazku spočívá v možnosti zadavatele objednat větší množství OOP, a to za stejných podmínek a ve stejné době plnění, které jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci. V rámci vyhrazené změny závazku je zadavatel oprávněn objednat dalších 45.000 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP2 a dalších 21.600 ks filtračních polomasek s třídou ochrany FFP3 vždy v rámci příslušné části VZ.
Předmět plnění a podmínky, za jakých budou dodávky realizovány, jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.08.2020 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.