Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nákup harfy do koncertního sálu Pražské konzervatoře


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení zcela nové, nepoužité harfy „Lyon & Healy Style 8 Concert Grand Gold“ pro výuku a koncertní činnost na Pražské konzervatoři se sídlem na adrese „Na Rejdišti 1, Praha 1, Česká republika„.

Specifikace veřejné zakázky:

Lyon & Healy Style 8 Concert Grand Gold
Technická specifikace:
47 strun – 0. oktáva G až 7. Oktáva C
Výška: 74 1/4“ (189 cm)
Šířka korpusu: 21 5/8“ (55 cm)
Maximální šířka: 38 5/8“ (98 cm)
Váha: 83 Ibs (38 kg)
Pozlacení: 23+ karat gold
Příslušenství a transportní obal (Transport Cover Set Lyon & Healy)
Odborné pokyny na údržbu

Vzhledem k povaze dodávky zadavatel požaduje umožnění osobního výběru nástroje a jeho vyzkoušení. Umožnění výběru konkrétního kusu harfy z minimálně dvou nabízených možností odborníkem stanoveným dle rozhodnutí zadavatele musí být součástí nabídky. Dopravu odborníka stanoveného zadavatelem na místo výběru zajistí vybraný uchazeč na vlastní náklady.
Součástí předmětu plnění je seřízení, instalace a zajištění odborné dopravy od výrobce do místa plnění veřejné zakázky vč. umístění tj. přemístění z dopravního prostředku do prostoru určeného zadavatelem v místě dodávky a jeho instalace.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré parametry uvedené Zadavatelem. V případě, že technická specifikace uchazečem nabízeného plnění nebude těmto minimálním technickým parametrům odpovídat, může být tento uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.

Termín a místo plnění veřejné zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to dle realizace konkrétního plnění veřejné zakázky, nejdéle však do 4. 12. 2020.
Termín plnění bude v předložené cenové nabídce stanoven datem konkrétního dne, měsíce a roku, resp. vymezeným časovým intervalem. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele, adresa sídla Zadavatele: Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Odůvodnění veřejné zakázky:
Koncertní sál školy je nejen studijním místem, ale také místem, kde své výkony prezentují žáci školy. Pro tyto účely je potřebné pořízení nové harfy světové značky Lyon & Healy, která je dnes primární volbou všech světových koncertních pódií, všech světových orchestrů i sólistů. Cílem pořízení výše uvedeného předmětu veřejné zakázky je zvýšení umělecké a interpretační úrovně Zadavatele a naplňování kulturních, vzdělávacích a výchovných cílů, k nimž byl Zadavatel zřízen.
Značka Lyon & Healy patří k absolutní světové špičce koncertních harf. Harfy Lyon & Healy mají ušlechtilý a barevný zvuk, poskytují obrovskou škálu výrazových možností. Jsou mimořádně znělé a zvuk je velmi nosný, proto jsou ideální i do velkých koncertních síní nebo symfonických orchestrů.
Zadavatel pokládá za nezbytné, aby studenti harfy mohli na Pražské konzervatoři hrát a učit se právě na nástroji Lyon & Healy, protože se s ním budou ve své umělecké činnosti stále setkávat. Pro umělecký růst osobnosti mladého harfisty je mimořádně důležité, aby mohl pracovat s těmi nejjemnějšími zvukovými nuancemi a barvami, které špičkový nástroj poskytuje, a rozvíjel tak plně svou muzikalitu. I rozvoj techniky je závislý na možnosti hrát na prvotřídní nástroj, co právě harfa této značky se svou vynikající mechaniku a specifickým napětím strun podporuje.
Zadavatel obdržel investiční finanční prostředky výlučně na pořízení koncertního nástroje Lyon & Healy od svého zřizovatele a prostředky přidělené rozpočtovým opatřením lze tedy použít výhradně na nákup takového nástroje.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 10.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 18.09.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.