Veřená zakázka

MŠ Šťouračova - výměna tepelných zdrojů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového venkovního NTL plynovodu od odběrného místa k objektu školky; domovní rozvod NTL plynovodu pro nový zdroj tepla; demontáž vybavení stávající kotelny; nové ústřední vytápění a ohřev vody, související měření a regulace.
Součástí veřejné zakázky není vlastní dodávka kondenzačních kotlů, ty musely být zakoupeny a provizorně nainstalovány ve stávající kotelně v loňském roce v rámci havarijní situace kotelny (ve výkazu výměr označeno „NENACEŇOVAT“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.05.2021