Veřená zakázka

MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava střechy zeleného pavilonu MŠ Kosmonautů v Sokolově, v rámci které dojde nejprve k odstranění stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy, tzn. souvrství asfaltových pásů, dřevěného bednění, foukané izolace z minerálních vláken, asfaltového pásu s papírovou vložkou a deskové minerální izolace až na nosnou železobetonovou konstrukci. Poté bude provedeno vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad 60%), asfaltová penetrace a parotěsná vrstva z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně se provede plošné zateplení střechy objektu položením pěnového polystyrenu EPS 100 o tloušťce 50 až 370 mm - spádové klíny zajišťující 3% sklon budou s rovnými deskami pracovně lepeny k podkladu. Nad tím bude samolepící asfaltový pás se spalitelnou PE folií na horním povrchu, plnoplošně lepený a mechanicky kotvený. Vrchní vrstvu bude tvořit asfaltový pás s břidličným posypem natavený plnoplošně k podkladu. Původní střešní vtoky do jednotné kanalizace budou zaslepeny a střecha bude vyspádována k novým vnějším svodům.
Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu a nový výstupní žebřík. Projektová dokumentace řeší dále detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu, klempířské prvky a vnější svody až k úrovni terénu, kde budou navazovat na novou dešťovou kanalizaci, která bude předmětem jiného projektu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021