Veřená zakázka

9 TI (technická infrastruktura) Obec Křoví

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů.
Členění stavby na objekty a technická a techno\logická zařízení:
SO 01 - Komunikace
SO 03 - Vodovod
SO 04 - Kanalizace splašková
SO 05 - Kanalizace dešťová
SO 06 - STL plynovod
SO 07 - Veřejné osvětlení
SO 08 - Kabelové rozvody NN

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021