Veřená zakázka

Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace suché retenční nádrže Mlýnec na vodním toku Mrlina. Výstavba suché nádrže Mlýnec je navržena v lokalitě bývalého rybníka v k.ú. Mlýnec u Kopidlna. Pro hráz nádrže bude využita stávající hráz rybníka, která bude z větší části rekonstruována. Původní zemní sypaná hráz v délce přibližně 530 m bude v nezbytně nutném rozsahu odtěžena a navýšena na kótu 214,67 m n.m. Koruna hráze je navržena jako pojízdná. Maximální výška hráze bude 6,5 m. Vzdušní i návodní svah má sklon 1:1,75 a bude ohumusován a oset travní směsí. Humózní vrstva je umístěna na propustné vrstvě z drceného kameniva, která slouží jako nenamrzavé krytí železobetonového těsnicího prvku. Zhlaví tohoto těsnění tvoří návodní hranu koruny hráze. Ve střední části hráze je navržen částečně zapuštěný železobetonový sdružený objekt se 3 hrazenými otvory. Bezpečností přeliv je navržen se zaoblenou přelivnou hranou o délce 21,2 m na kótě 213,30 m n. m.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.08.2022