Veřená zakázka

MR36/2021 - Zajištění reklamních předmětů - Vánoce 2021

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Reklama a marketing
CPV kódy:
22462000-6 - Reklamní materiály
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů vánočního charakteru dle požadavků zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, umístění základních logotypů zadavatele na reklamní předměty grafikem dodavatele dle požadavků zadavatele a jejich následné schválení zadavatelem. Dále je předmětem plněné této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Součástí ceny za zajištění reklamních předmětů jsou také náklady na tisk, polep, gravírování, laser či jinou formu instalace logotypu a vizuálu dle požadavků zadavatele a technických parametrů daného předmětu; včetně dopravy na místo objednatele v rámci ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.982.362,00 Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát dva tisíc tři sta šedesát dva korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy na poskytování dodávek vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.349.550,00 Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc pět set padesát korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.10.2021