Veřená zakázka

Možnosti umístění FVE na budovy města Kroměříž – zpracování prověřovací studie

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Studie bude zpracována jako prověřovací a základní požadavky na zpracování jsou:
- posouzení střešních konstrukcí u dvanácti vytipovaných budov (dle přílohy č. 1 návrhu obchodních podmínek) ve vlastnictví města s ohledem na možné umístění FVE panelů (vhodnost lokality, statika, stav konstrukcí, přístupnost aj.);
- posouzení nutných stavebních zásahů do jednotlivých budov (stavební úpravy, nutnost změny PBŘ atd.);
- posouzení vhodnosti umístění FVE s ohledem na provoz budov, návrh výkonu FVE;
- posouzení a odhad předpokládané výše investičních nákladů a jejich návratnosti u jednotlivých budov;
- místní šetření a fyzickou účast na jednotlivých posuzovaných místech za přítomnosti zástupce Objednatele;
- posouzení možnosti u jednotlivých budov primárně využít vyrobenou energii pro vlastní spotřebu, nikoliv pro prodej přetoků do sítě (v případě výhodnosti možnost akumulace či jiné nakládání s energií);
- návrh dalšího postupu (definování potřebného procesu pro zpracování projektové dokumentace, popis obvyklých příloh potřebných pro dotační příležitosti, definování požadavků na zisk licence k provozování atd.);
- vyhodnocení a doporučení prioritizace realizace jednotlivých budov;
- v případě zjevné nevýhodnosti řešení některých vytipovaných budov (zejména ZŠ a MŠ) možnost odevzdání studie po částech;
- výstup ze zpracování každého objektu bude uveden v samostatném dokumentu (z důvodu budoucího možného zadání samostatného postupu u jednotlivých budov).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.08.2022