Veřená zakázka

Modernizace urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – Studie stavby

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s vypracováním „studie stavby“ – studie pro realizaci investičního záměru modernizace urgentního příjmu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., složené ze dvou fází:

1. fáze - koncepční řešení 2 variant realizace investičního záměru s jejich multikriteriálním porovnáním mezi sebou a uvedením výhod a nevýhod každé z variant.

Varianta A – Využití stávajícího objektu „C“ vč. jeho modernizace.
Varianta B – Demolice stávajícího objektu „C“ s návrhem nového objektu urgentního příjmu.

Výsledkem bude předložení komplexní zprávy koncepčního řešení, dle které bude zadavatelem určeno, ve které variantě dopracuje vybraný dodavatel Studii stavby.

2. fáze – dle zadavatelem vybrané varianty v 1. fázi - dopracování Studie stavby.

Studie stavby musí mimo jiné obsahovat:

Textová část:
 průvodní zpráva
 architektonická a dispoziční rozvaha
 koncepce stavebně technického řešení
 koncepce řešení zdrojů a rozvodů/instalací technického zařízení objektu
 rámcová energetická koncepce stavby
 koncepční posouzení záměru z pohledu PBŘ
 propočet výše finančních nákladů investičního záměru (stavba, zdrav. technologie)
 orientační časový harmonogram investičního záměru

Výkresová část:
 situace stavby – stávající stav
 situace stavby - nový stav
 stávající stav objektu
 návrh nového stavu vč. provozních vazeb
 půdorysy
 základní řezy objektem
 vizualizace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.08.2022