Veřená zakázka

Most přes Sedlinku na ul. Havlíčkova, Štítina

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221111-3 - Výstavba silničních mostů
Popis:

Předmětem této zakázky je provedení stavby „Most přes Sedlinku na ul. Havlíčkova, Štítina“. Stavba spočívá v rekonstrukci stávajícího silničního mostu přes vodoteč na místní komunikaci (ul. Havlíčkova) v obci Štítina. Rekonstrukce bude provedena tak, že nosná konstrukce i spodní stavba stávajícího mostu budou odstraněny až do úrovně základové spáry, a ve stejném místě bude vybudován nový mostní objekt, který odpovídá současně platným normám. Přesný rozsah zakázky je zřejmý z projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Fuchsem, Wintrova 928/22, Opava, IČ 47637781. Projektová dokumentace tvoří přílohu této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.06.2021