Veřená zakázka

Most ev.č. 2914-5 Bulovka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je rekonstrukce mostu ev.č. 2914-5. Stávající stavba je situována na komunikaci III. třídy 2914 v extravilánu mezi obcemi Bulovka a Dolní Oldříš přes Kočičí potok. Součástí opravy mostu je demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu a úprava předpolí. V rámci úpravy předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace. Most je nově navržen jako polorámová železobetonová konstrukce, plošně založená na základových pasech na podkladním betonu. Kolmá světlost mostního otvoru byla navržena 3,5 m. Nosná konstrukce je přímo pojížděná železobetonová. Navazující rovnoběžné křídla jsou navržena jako samostatně stojící z části zavěšená na koncích (2m). Na nosné konstrukci mostu a křídlech jsou navrženy železobetonové římsy se zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2. Na zábradelní svodidlo navazuje ocelové silniční svodidlo s úrovní zadržení N2 a N1 s napojením na stávající nebo ukončené dlouhým náběhovým dílem délky 8 m. Objízdná trasa je řešena provizorní komunikací na povodní straně mostu ev. č. 2914-5.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.04.2021