Veřená zakázka

Moravská Třebová, VSŠ VOŠ MO, budova č. 6, 1. PP, rekonstrukce, PD3

Číslo ve věstníku:
Z2023-002766
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem plnění VZ je zpracování odborného technického podkladu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu (dále jen „PD“) a její kompletní projednání za účelem schválení projektové dokumentace, včetně zabezpečení pravomocného stavebního povolení; zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „výkaz výměr“), stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „kontrolní rozpočet“); zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“), zajištění osoby koordinátora BOZP a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Podrobné vymezení předmětu plnění VZ, je upraveno ve Smlouvě.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.02.2023