Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod železničním nádražím, České Budějovice“ ve stupni DUSP a PDPS, výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy a aut

Číslo ve věstníku:
Z2023-002237
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu tunelového objektu pod železničním nádražím, který je na obou koncích napojen na stávající silniční síť mimoúrovňovými křižovatkami v koridoru záměru dopravní stavby D63/3 ZÚR Jihočeského kraje jako „Dálniční přivaděč - Zanádražní komunikace - Podjezd pod železničním nádražím“. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu, dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“, také inženýrská činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Součástí bude vytvoření, předání a užívání informačního modelu podle BIM protokolu. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.02.2023