Veřená zakázka

Modernizace VO v obci Dobruška (II)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Energie
Energie ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení,
34928510-6 - Sloupy pouličního osvětlení,
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Popis:

Předmětem zakázky je provedení dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při realizaci rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení v obci Dobruška v rozsahu dle zadávací dokumentace. Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku, dále doplnění dvou stožárů včetně naspojkování na stávající kabel a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků.
Zakázkou je v městě Dobruška dotčeno celkem 256 ks svítidel.
Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 70,13 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 9,817 kW. Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí. Dále účastník doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu a souvisejících dokladů, z nichž budou patrné elektrické a světelně-technické parametry.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.02.2023