Veřená zakázka

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek Karlovarská, p.o.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov
Popis:

Objekty, kde jsou navrženy stavební úpravy, se nacházejí v areálu Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace. Dotčené objekty se nacházejí na pozemku č. 1358, 1357, 1356 v k.ú. Nejdek. Navržené stavební úpravy se týkají prostor jednotlivých učeben. Jedná se vnitřní stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled ani způsob užívání stavby, není negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby a nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.

Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 a příloze č. 6 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.02.2023