Veřená zakázka

PS 0503 - Oprava podlah

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o stavební opravy v rozsahu: Stavební objekt č. 17  vybourání stávající uhlíkové vrstvy  vybourání stávající mazaniny  demontáž (vyzdvižení), odvoz a likvidace silničních panelů  oprava vnitřního soklu po obvodu haly  zřízení štěrkové podkladní vrstvy  instalace separační vrstvy z geotextilie  montáž ochranného úhelníku v místě vjezdů včetně nátěru proti korozi  instalace hydroizolace mezi nájezd a objekt  vybetonování podlahy drátkobetonem  provedení obvodové dilatace včetně těsnící pásky  vyhlazení povrchu s cementovým posypem  odstranění provizorií, úklid, likvidace odpadů  vyklizení staveniště  zpětná montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o.  předání díla stavebníkovi včetně dokladů Stavební objekt č. 18  demontáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o.  demontáž stávajícího okapového chodníčku  odkopání zeminy pod okapovým chodníčkem  provedení hydroizolace proti vodě vně objektu (TZ)  zásyp výkopu štěrkem pod okapovým chodníčkem se zhutněním  položení okapového chodníčku  vybourání stávající uhlíkové vrstvy  vybourání stávající mazaniny  demontáž (vyzdvižení), odvoz a likvidace silničních panelů  oprava vnitřního soklu  zřízení štěrkové podkladní vrstvy  instalace separační vrstvy z geotextilie  montáž ochranného úhelníku v místech vjezdů a ochranné stěny včetně nátěru proti korozi  instalace svislé hydroizolace nopovou fólií  vybetonování podlahy drátkobetonem  provedení obvodové dilatace včetně těsnící pásky  vyhlazení povrchu s cementovým posypem  úklid, likvidace odpadů  vyklizení staveniště  zpětná montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o.  předání díla stavebníkovi včetně dokladů

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.06.2024