Veřená zakázka

Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/362 Jedlová – hranice kraje v délce 7,190 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky se sanací podloží v rozsahu stanoveném průzkumnými pracemi a diagnostikou vozovky, která je součástí projektové dokumentace. V rámci stavby se modernizují dvě opěrné zdi o délkách 44 a 66 m, tři mosty ev. č. 362-002, 362-002A, 362-003, odvodňovací systém, dopravní značení, dopravně bezpečnostní zařízení, zádržný systém (zábradlí, silniční svodidla atd.) a autobusové zálivy a zastávky. Předpokládají se přeložky inženýrských sítí vyvolané potřebou stavby (sloupy veřejného osvětlení apod.). V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.07.2024